paź
28
2021

Pożyczka Płynnościowa dla MŚP

0 0
0 0
Read Time:2 Minute, 44 Second

Przeznaczenie:

 • Wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19


Cel na jaki można uzyskać pożyczkę

 • Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej płynności i finansowaniem bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym m.in.:

– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US)

– zobowiązania publiczno-prawne,

– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty itp.

– inne wydatki niezbędne do utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewniające jej płynność.

 • Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Warunki udzielania pożyczki 

 • Maksymalna kwota pożyczki: 3 mln zł, uzależniona od zdolności pożyczkowej Przedsiębiorcy, prawnego zabezpieczenia oraz właściwych przepisów prawa unijnego i krajowego, dotyczących zasad udzielania pomocy,
 • oprocentowanie od 0%,
 • możliwość finansowania 100% wydatków brutto,
 • okres spłaty pożyczki do 72 m-cy,
 • brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki,
 • max. okres karencji w spłacie do 6 m-cy.

Charakterystyka projektu

Pożyczki Płynnościowe dla MŚP udzielane są w ramach wprowadzonego Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA, ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, którego celem jest minimalizowanie skutków epidemii COVID-19. Ponadto, dnia 6 maja 2020 roku nastąpiła aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, która umożliwiła uruchomienie Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców odczuwających negatywne skutki epidemii.

Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” jest wdrażany przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa.

W ramach produktu możliwe jest finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest minimalizowanie skutków epidemii MŚP. W ramach utworzonego Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” wsparcie w formie pożyczki uzyska co najmniej 226 przedsiębiorstw z segmentu MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wartość projektu: 

80.000.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

80.000.000,00 zł

Okres realizacji Projektu:

do 31 grudnia 2020 roku.

Realizacja Projektu

Projekt realizuje Konsorcjum pn. „Świętokrzyskie Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych”,
w skład którego wchodzą:

 • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. (FPWŚ) z siedzibą
  w Kielcach – Lider Konsorcjum
 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR) z siedzibą
  w Sandomierzu
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich
 • Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica (FRRP) z siedzibą w Pierzchnicy
 • Fundacja Agencja Rozwoju regionalnego (FARR) z siedzibą w Starachowicach

Dokumenty dla Przedsiębiorców prowadzących księgowość na zasadach uproszczonych (KPiR, ryczałt, karta podatkowa)

Pliki do pobrania:

 • Arkusz Księgowość Uproszczona PP COVID 19
 • BIG Dane Firma PP COVID19
 • BIG Dane Konsumenta PP COVID 19
 • Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego
 • Formularz Covid 19
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomcy de minimis
 • Kwestionariusz majątkowy PP COVID19
 • Oświadczenie MSP PP COVID19
 • Oświadczenie transport drogowy
 • Wniosek Pożyczka Płynnościowa
 • Wniosek Pożyczka Płynnościowa – wypełnij i złóż on-line

Dokumenty dla Przedsiębiorców prowadzących księgowość pełną w oparciu o księgi rachunkowe (bilans i rachunek zysków i strat)

Pliki do pobrania:

 • Arkusz Księgowość Pełna PP COVID 19
 • BIG Dane Firma PP COVID19
 • BIG Dane Konsumenta PP COVID 19
 • Deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego
 • Formularz Covid 19
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomcy de minimis
 • Kwestionariusz majątkowy PP COVID19
 • Oświadczenie MSP PP COVID19
 • Oświadczenie transport drogowy
 • Wniosek Pożyczka Płynnościowa
 • Wniosek Pożyczka Płynnościowa – wypełnij i złóż on-line

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %