paź
28
2021

Pożyczka dla MŚP

0 0
0 0
Read Time:2 Minute, 2 Second
 • Inwestycyjna – do 100% przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto

Cel na jaki można uzyskać Pożyczkę dla MŚP

 • zakup środków trwałych: maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach)
 • adaptacja/remont/modernizacja nieruchomości oraz nakłady na budowę/rozbudowę posiadanych nieruchomości
 • zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji (max. 10% jednostkowej pożyczki)
 • kapitał obrotowy (max. 50% jednostkowej pożyczki, bezpośrednio związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego)

Warunki udzielania Pożyczki dla MŚP

 • oprocentowanie pożyczki de minimis – aktualnie 1,87%, stałe w całym okresie finansowania
 • oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych – na poziomie stopy bazowej KE oraz marży, aktualnie od 2,47%
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki lub wcześniejszą spłatę
 • wkład własny na poziomie od 0% dla podmiotów działających dłużej niż 24 m-ce i od 10% dla podmiotów działających krócej
 • okres spłaty do 60 miesięcy, karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • zabezpieczenie pożyczki uzależnione od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu
 • możliwość uzyskania pożyczki wyłącznie pod oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego złożone w formie aktu notarialnego w przypadku pożyczek nie przekraczających kwoty 135 000 zł

Dla kogo przeznaczona jest Pożyczka dla MŚP

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • podmiotów posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie Województwa Świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki
 • przedsiębiorców nie posiadających zaległości w ZUS i US oraz terminowo regulujących zobowiązania wobec instytucji finansowych

Charakterystyka projektu

Pożyczki dla MŚP udzielane są w ramach Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.6 ”Instrumenty Finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „”Konkurencyjna gospodarka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Instrument Finansowy „Pożyczka dla MŚP” jest wdrażany przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP”.

W ramach produktu możliwe jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności MŚP. W ramach utworzonego Instrumentu Finansowego „Pożyczka dla MŚP” wsparcie w formie pożyczki uzyska co najmniej 224 przedsiębiorstw z segmentu MŚP działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wartość projektu: 

30.769.230,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 

20.000.000,00 zł

Wkład Własny Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego:

10.769.230,77 zł

Okres realizacji Projektu:

16 miesięcy

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %