Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydziały i biura

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
 • Wydział Komunikacji, Infrastruktury i Rozwoju
 • Wydział Gospodarki i Administracji
 • Biura Obsługi Interesantów
 • Centrum Informacji i Promocji
 • Sekretariat Starosty

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie to jedna z wielu instytucji samorządu powiatowego w Polsce. Powiat staszowski jest jednym z 21 powiatów w województwie świętokrzyskim. Jego siedziba znajduje się w Staszowie, w środkowej części województwa. Starostwo jest jednym z najważniejszych ośrodków administracji publicznej w powiecie. Jego zadania obejmują między innymi:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i przedszkolami,
 • koordynowanie działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych.

Do dyspozycji interesantów są trzy Biura Obsługi Interesantów, w których można uzyskać informacje o sprawach prowadzonych przez poszczególne wydziały i biura starostwa oraz załatwić większość spraw administracyjnych. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu jest odpowiedzialny za sprawy oświaty, kultury i sportu. Wydział Komunikacji, Infrastruktury i Rozwoju jest odpowiedzialny za sprawy transportu, infrastruktury i rozwoju powiatu. Wydział Gospodarki i Administracji jest odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, finansowe i administracyjne. Centrum Informacji i Promocji jest odpowiedzialne za promocję powiatu oraz prowadzenie jego strony internetowej.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Staszowie

 • ul. Mickiewicza 1
 • 28-100 Staszów
 • tel. 41 275 61 00
 • fax 41 275 61 01
 • e-mail: [email protected]