Rodzaje pożyczek biznesowych dla MŚP

Dziś istnieje mnóstwo pożyczek biznesowych udostępnionych dla lokalnych firm, od tradycyjnych kredytodawców, takich jak banki, do alternatywnych rozwiązań finansowych. Oprócz pomocy w rozwoju i skalowaniu firmy, minimalizując przepływy pieniężne i problemy z płynnością, inteligentna pożyczka biznesowa, gdy jest zmaksymalizowana, może pozwolić ci na innowacyjne nowe produkty i usługi.

W końcu, jeśli są jakieś wnioski z obecnej pandemii, „zdolność do adaptacji” i gotowość do „pivot” są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, aby zachować znaczenie i uniknąć wycofania się z wyścigu.

Oto podsumowanie kredytów obrotowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce.

Zrozum swój główny cel w uzyskaniu pożyczki, a następnie czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co działa najlepiej dla Twoich potrzeb biznesowych.

Kredyt terminowy dla przedsiębiorstw

To jest to, co większość ludzi ma na myśli, gdy mówi o kredytach biznesowych. Prawie każdy bank w Polsce oferuje tę opcję finansowania, a warunki są zasadniczo podobne. Kredyty terminowe, znane również jako kredyty obrotowe, mają kwantum od 100 000 do 500 000 euro i okres kredytowania od 12 do 60 miesięcy.

Pożyczki terminowe dla firm są niezabezpieczone, więc MŚP nie będą musiały zastawiać żadnych aktywów ani zabezpieczeń. Pożyczki te mają jednak wyższe kryteria kwalifikacyjne. Większość banków wymaga co najmniej, aby firma działała od dwóch do trzech lat. Bank sprawdzi również ocenę kredytową kredytobiorcy i ewentualnie ocenę kredytową dyrektora lub właściciela.

Startupy i firmy jednoosobowe często spotykają się z wysokim wskaźnikiem odrzucenia dla tego typu pożyczek. Proces zatwierdzania może być żmudny z licznymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji firmowej i finansowej i może trwać tygodniami. W związku z tym, może być trudno polegać na pożyczkach terminowych dla biznesu w celu uzyskania szybkiego finansowania.

MŚP powinny pamiętać, że pożyczki terminowe dla firm mogą mieć karę za przedpłatę. Jeśli firma próbuje spłacić kredyt z 24-miesięcznym okresem spłaty w ciągu sześciu miesięcy, może być zmuszona do uiszczenia opłat w celu zrekompensowania bankowi utraconych odsetek. W związku z tym, ważne jest, aby wiedzieć dokładnie, ile potrzebujesz, zanim zaciągniesz pożyczkę.

Kredyt obrotowy dla MŚP

Inny przykład pożyczki biznesowej odnosi się do Programu Finansowania Przedsiębiorstw przez Polskę Przedsiębiorczą. W ramach programów finansowania ESG, Validus zapewni finansowanie dla MŚP i obejmuje to Tymczasowy Program Pożyczek Pomostowych, Program Finansowania Przedsiębiorstw – Kapitał Roboczy MŚP oraz Program Finansowania Przedsiębiorstw – Pożyczki Handlowe.

Te wspierane przez rząd programy finansowania i podziału ryzyka są częścią inicjatyw polskiego rządu mających na celu wsparcie potrzeb lokalnych przedsiębiorstw, szczególnie w czasie pandemii. Programy te oferują do 90% podział ryzyka, gdy finansowanie jest udzielane MŚP przez uczestniczące instytucje finansowe (Validus jest obecnie włączony). Instytucje PFI muszą przestrzegać należytych procedur wymienionych i uzgodnionych z Polską Przedsiębiorczą w zakresie wypłat.

Biznesowe linie kredytowe a kredyt w rachunku bieżącym

Są to odnawialne linie kredytowe. Po zatwierdzeniu linii kredytowej, firma może z niej skorzystać w dowolnym momencie, do określonej kwoty (zazwyczaj 300.000 EUR dla MŚP). Mogą to być pożyczki niezabezpieczone, które nie wymagają zabezpieczenia.

Główną zaletą linii kredytowej jest to, że MŚP przechodzi przez proces zatwierdzania tylko raz. Po otwarciu linii kredytowej, MŚP może czerpać z niej środki na zasadzie „według potrzeb”, bez konieczności każdorazowego ubiegania się o zatwierdzenie kredytu. Jest to przydatne dla MŚP, które borykają się ze zmiennymi kosztami (np. zmienne koszty Forex lub dostawcy).

MŚP mają jednak ten sam problem z uzyskaniem linii kredytowych, co w przypadku kredytów terminowych dla przedsiębiorstw. Istnieje taka sama potrzeba posiadania historii i oceny kredytowej, a wstępne zatwierdzenie linii kredytowej może zająć trochę czasu.

Inną wadą linii kredytowych jest opłata administracyjna za ich utrzymanie. Istnieje roczna opłata za utrzymanie otwartego instrumentu; musi być ona uiszczona nawet jeśli MŚP nie korzystało z linii kredytowej w danym roku. Dokładne opłaty różnią się w zależności od warunków kredytodawcy. W niektórych bankach bardzo aktywni kredytobiorcy mogą czasami uzyskać zwolnienie z opłat.

Finansowanie faktur / dyskontowanie faktur / faktoring

Jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się MŚP, jest przepływ gotówki. Klienci nie zawsze płacą na czas, co może powodować komplikacje – MŚP mogą w końcu płacić opóźnione opłaty dostawcom, ponosić straty reputacyjne lub kredytowe z powodu opóźnionych płatności lub nie być w stanie finansować dalszej produkcji.

Jednocześnie kredyty bankowe są niepraktycznym rozwiązaniem dla pokrycia kosztów sporadycznie wystawianych faktur (większość banków nie jest w każdym razie skłonna ponosić kosztów administracyjnych związanych z wypłatą kredytów w tak małych kwotach).

Jednym z pragmatycznych podejść do tego zagadnienia jest finansowanie faktur. MŚP mogą teraz spieniężyć swoje należności/zapłacone faktury. Zamiast czekać do trzech miesięcy na zapłatę (w zależności od warunków kredytowych), mogą uzyskać kapitał obrotowy od pierwszego dnia po wystawieniu faktury. Kiedy faktura staje się wymagalna, nabywca końcowy dokonuje płatności, a kredytobiorca z sektora MŚP otrzymuje saldo (minus odsetki i opłaty).

Nie należy go mylić z wyżej wymienionymi pożyczkami biznesowymi, nie jest brane pod uwagę, ponieważ faktury są sprzedawane firmie finansującej w zamian za gotówkę. Mówiąc najprościej, finansowanie faktur to zamiana faktur na gotówkę przed terminem płatności. Jest to realna opcja dla większości firm, które działają w oparciu o okresy kredytowe, pozwalając im na przywrócenie kapitału obrotowego do ich działalności.

Inną alternatywą dla finansowania faktur jest dyskontowanie faktur, którego jedyna różnica polega na tym, że to przedsiębiorstwo, a nie pożyczkodawca, pobiera płatności od klientów. Stąd nie będą oni (musieli) wiedzieć o tym rozwiązaniu. Faktoring (brzmi podobnie, ale działa zupełnie inaczej) to sprzedaż należności, którą również MŚP mogą łatwo znaleźć w Internecie. W przeciwieństwie do finansowania faktur i dyskontowania, MŚP sprzedaje faktury stronie trzeciej z dużym dyskontem; strona trzecia będzie następnie dochodzić spłaty pełnej kwoty.

Finansowanie zamówień

Kolejna opcja finansowania krótkoterminowego, finansowanie zamówień zapewnia kapitał na opłacenie dostaw z góry za zweryfikowane zamówienia zakupu. Pozwala to firmom na przyjęcie dużych zamówień i dostosowanie podstawy pożyczki, w zależności od potrzeb. Przy braku wymaganego długoterminowego zobowiązania, firmy mogą zdecydować się na podjęcie lub zaprzestanie korzystania z niego w miarę potrzeb. Jest to zdecydowanie atrakcyjne rozwiązanie dla rozwijających się firm, które chciałyby realizować duże zamówienia, takich jak producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, odsprzedawcy, importerzy i eksporterzy.

Kredyt na sprzęt i maszyny

Jeśli szukasz konkretnie do finansowania zakupu sprzętu lub maszyn, istnieje również Sprzęt i Maszyny Loan można zbadać obecnie oferowane przez różne lokalne banki.

Inne kredyty biznesowe

Oprócz powyższych, istnieje jeszcze wiele innych opcji, takich jak Venture Debt Loan, Trade Loan, Project Loan, a nawet Mergers & Acquisitions Loan, które można sprawdzić w Enterprise Poland.

Oprócz banków i firm finansujących, polskie MŚP mogą również uzyskać finansowanie od kredytodawców Fintech (lub kredytodawców P2P).

Wiele z powyższych opcji pożyczek napotyka na własne rygorystyczne ograniczenia, które mogą być trudne do spełnienia dla MŚP. Pożyczkodawcy Fintech (powszechnie znani jako platformy pożyczkowe P2P), tacy jak Validus, zapewniają alternatywne źródło finansowania dla MŚP.

Pożyczkodawcy fintech obsługują platformy pożyczkowe peer-to-peer, które zapewniają MŚP fundusze, których potrzebują poprzez crowdfunding (lub crowdlending) od grupy indywidualnych pożyczkodawców (zwanych również inwestorami) i są regulowane przez Urząd Monetarny w Polsce. Chociaż oprocentowanie na platformach pożyczkowych dla MŚP jest zazwyczaj nieco wyższe niż w bankach, są one niższe niż inne źródła kredytu, oferując tym samym przystępne rozwiązanie przyjazne przepływowi gotówki dla przedsiębiorstw.

W porównaniu do tradycyjnych instytucji finansowych, pożyczkodawcy fintech oferują również znacznie szybszy czas zatwierdzenia pożyczki, w ciągu zaledwie 48 godzin. Poza tym, platformy te są często skłonne do udzielania pożyczek w znacznie mniejszych kwotach – idealnych dla małych i średnich firm, które szukają pomostu dla swoich przepływów pieniężnych.

Zaczynajmy

Twoja firma musi być zarejestrowana, mieć co najmniej 2-letnią historię działalności i minimalny roczny przychód w wysokości co najmniej 500 tys. zł.

Oto co należy przesłać:

  • Wyciąg z konta bankowego (z ostatnich 6 miesięcy)
  • Sprawozdanie finansowe/rachunek zarządczy (z ostatniego 1 roku)
  • Wyciąg z Biura Kredytowego (z ostatniego 1 miesiąca) osobistego poręczyciela (poręczycieli)
  • Zawiadomienie o ocenie (z ostatniego 1 roku) osobistego poręczyciela (poręczycieli)

Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od wniosku o finansowanie.

Dowiedz się więcej o tym, jak finansowanie za pomocą faktur lub zamówień zakupu może być korzystne dla Twojej firmy, lub sprawdź, jak przystępna może być ta metoda finansowania.