Wyzwanie płynności MŚP: skuteczne poruszanie się po opcjach

Trwająca pandemia COVID-19 spowodowała ogromne obciążenie finansowe ogromnej liczby MŚP w całym kraju. Bank centralny oszacował, że MŚP potrzebują dodatkowej płynności w wysokości od 2,4 mld EUR do 5,7 mld EUR, aby przetrwać spadek przychodów po początkowym zamknięciu w marcu. Bank przyznaje, że gotowość kredytodawców do podejmowania ryzyka mogła ulec zmianie ze względu na szok w środowisku biznesowym i wpływ na istniejące księgi kredytowe.

W celu wsparcia przedsiębiorstw w czasie tego kryzysu rząd Polski wprowadził szereg inicjatyw politycznych. Pierwsze pakiety wsparcia, ogłoszone w dniu 9 marca, wyniosły 3,1 mld EUR. Większość z nich miała formę bardzo potrzebnego zasiłku dla bezrobotnych i wsparcia płacowego, wprowadzono jednak szereg nowych form wsparcia płynności, w tym program kredytów dla kapitału obrotowego SBCI COVID-19 o wartości 200 mln EUR oraz rozszerzenie programu gwarancji kredytowych SBCI i programu przyszłego wzrostu SBCI.

W dniu 2 maja rząd ogłosił kolejny pakiet środków wspierających przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia płynności obejmował on nowy program gwarancji kredytowych SBCI o wartości 2 mld EUR, który ma wspierać udzielanie kredytów dla MŚP na okres od trzech miesięcy do sześciu lat. Choć jest to bardzo pożądana zmiana dla MŚP, nie będzie ona dostępna do czasu utworzenia nowego rządu i przyjęcia odpowiednich przepisów. Ogłoszono również nowy fundusz ISIF Pandemic Stabilisation and Recovery Fund o wartości 2 mld euro, przeznaczony na inwestycje w średnie i duże przedsiębiorstwa.

W mediach pojawiły się komentarze na temat stosunkowo niskiego poziomu wykorzystania istniejącego programu kredytów obrotowych SBCI COVID-19. W jednym z ostatnich artykułów podano, że MŚP pożyczyły zaledwie 33 mln EUR z funduszu o wartości 200 mln EUR w ciągu pierwszych sześciu tygodni jego funkcjonowania. Podczas gdy ponad 2 000 przedsiębiorstw zwróciło się do SBCI o zgodę, w ciągu tych sześciu tygodni zatwierdzono mniej niż 200 pożyczek.

Sprostanie wyzwaniu płynności

Crowe aktywnie współpracuje z klientami z sektora MŚP nad rozwiązaniami finansowymi mającymi na celu zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb płynnościowych. Proces ten nie jest pozbawiony wyzwań, ale uzyskaliśmy pozytywne rezultaty. Punktem wyjścia jest realistyczna ocena potrzeb finansowych przedsiębiorstwa oraz zdolności do obsługi przyszłych spłat. Mając te informacje, możemy szybko ocenić najbardziej odpowiednie opcje finansowania dla firmy i pomóc w nawigacji procesu kredytowego.

SBCI Working Capital Loan Scheme

Ostatnio zabezpieczyliśmy finansowanie w wysokości 100 tys. euro dla firmy działającej w sektorze sprzedaży hurtowej i detalicznej on-line. Firma doświadczała trudności z kapitałem obrotowym z powodu krótkoterminowego załamania sprzedaży hurtowej. Chociaż spodziewała się wzrostu przychodów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w miarę zmniejszania się ograniczeń, jest to uzależnione od spełnienia istniejących warunków dostaw i uzupełnienia zapasów. Najbardziej odpowiednim produktem finansowania w tym przypadku był Program Kredytów Obrotowych SBCI, ponieważ zapewniał on natychmiastową płynność w celu wsparcia krótkoterminowego zapotrzebowania na finansowanie.

Program Gwarancji Kredytowych SBCI

Dla innego klienta byliśmy w stanie zabezpieczyć €500k w ramach wspieranego przez SBCI Programu Gwarancji Kredytowych. Firma działała w sektorze produkcji i projektowania. Finansowanie było potrzebne na potrzeby krótkoterminowego kapitału obrotowego oraz na wsparcie rozwoju przyszłych produktów. Kluczową zaletą Systemu Gwarancji Kredytowych w tym przypadku była możliwość rozłożenia spłaty na okres sześciu lat. Stanowi to kontrast w stosunku do trzyletniego okresu spłaty w ramach programu kredytu obrotowego. Zapewniło to firmie zdolność przepływów pieniężnych do inwestowania w swój produkt i wspierania pozytywnej trajektorii wzrostu w średnim okresie.

SBCI Future Growth Loan Scheme

Stwierdziliśmy, że wspierany przez SBCI Future Growth Loan Scheme jest przydatny dla firm, które poszukują kapitału na rozszerzenie i rozwój swojej działalności. Pożyczki w ramach tego programu mają 8-10 letni horyzont spłaty i zapewniają finansowanie na zasadzie niezabezpieczonej do €500k. Zauważamy, że zdolność kredytowa banków w tym programie jest obecnie ograniczona. Oczekuje się, że linia finansowania zostanie uzupełniona w najbliższych miesiącach.

Jak możemy pomóc

W miarę jak gospodarka zaczyna się otwierać, wiele firm będzie prawdopodobnie potrzebowało zastrzyku świeżych funduszy. Proces pozyskiwania nowej pożyczki może być zniechęcający i stresujący dla właścicieli firm. Jest on bardziej skomplikowany dla tych, którzy nie mają istniejących relacji z kredytodawcami lub mają ograniczone zabezpieczenia. Proces składania wniosku może być czasochłonny i odciągać uwagę od codziennej koncentracji na zarządzaniu firmą. Z tych powodów bardzo ważne jest, aby mieć doświadczonego doradcę, który rozumie i potrafi ocenić zakres dostępnych opcji, aby przeprowadzić Cię przez proces i zapewnić optymalną strukturę finansowania dla Twoich konkretnych potrzeb.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak możemy pomóc w skutecznym poruszaniu się po opcjach finansowania, prosimy o kontakt z członkiem naszego zespołu ds. finansów korporacyjnych.