Pięć działań wspierających MŚP i mikroprzedsiębiorstwa

Ukierunkowane wsparcie dla konkretnych sektorów

Obecnie oferujemy usługę ekspresowych wypłat, aby zabezpieczyć szybkie zaopatrzenie w surowce dla firm produkujących środki przeciw koronawirusowi, leki, szczepionki i zestawy testowe, a także firm spożywczych i rolniczych oraz firm logistycznych. Aktywnie zbliżamy się do nich, aby określić ich potrzeby bankowe, a także rozszerzamy wsparcie kredytowe i zapewniamy preferencyjne kredyty dla tych firm.

Podwójna kwota kredytowa

Podwoimy kwotę pożyczek udzielanych MŚP i mikrofirmom poprzez wzmocnienie współpracy z poręczycielami. Po udanej współpracy z Polskim Centrum Administracyjnym Funduszy Poręczeniowych dla MŚP w celu wsparcia lokalnych MŚP i mikrofirm w Polsce, podejmujemy podobne inicjatywy wraz z głównymi lokalnymi gwarantami w Europie. Podczas epidemii, w aktywnej odpowiedzi na politykę władz lokalnych wspierającą MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, ściśle współpracujemy z lokalnymi gwarantami, aby zapewnić preferencyjne rozwiązania, takie jak odnawianie kredytów bez spłaty kapitału w Polsce i obniżone opłaty gwarancyjne w Europie. Te wspólne działania służą zapewnieniu obfitej podaży kredytów dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw, aby sprawnie przejść przez epidemię.

Szybkie zatwierdzanie – dedykowany „zielony kanał” zatwierdzania kredytów

Na obecnym etapie epidemii, aby zapewnić terminowe zatwierdzenie i wypłatę kredytów dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw, przyspieszymy proces szybkiego zatwierdzania poprzez utworzenie „zielonego kanału„, w którym dedykowane osoby zatwierdzające kredyty zostały przydzielone do przeglądania wniosków kredytowych, aby przyspieszyć proces zatwierdzania dla firm produkujących materiały eksploatacyjne przeciwko koronawirusowi, leki, szczepionki i zestawy testowe.

Preferencyjne oprocentowanie

Preferencyjne oprocentowanie kredytów będzie oferowane MŚP i mikroprzedsiębiorstwom, które są bezpośrednio zaangażowane w walkę z epidemią, w tym produkującym, transportującym i sprzedającym leki antykoronawirusowe, materiały medyczne i artykuły codziennego użytku. Stawki mogą zostać obniżone nawet o 50 punktów bazowych, co pomoże zmniejszyć obciążenia finansowe i zminimalizować wpływ na makroekonomię.

Wzmocnienie usług cyfrowych

Usługi bankowości cyfrowej HSBC są dostępne za pośrednictwem wielu kanałów, w tym HSBCnet, bankowości mobilnej i bankowości WeChat, obejmując obsługę płatności, rozliczeń oraz transakcji handlowych. Usługi cyfrowe zapewnią bezproblemową interakcję z naszymi klientami, aby pomóc im w przezwyciężeniu trudności finansowych. Jednocześnie oferujemy wzmocnioną usługę infolinii, odpowiadając na zapytania dotyczące naszej bankowości cyfrowej 24×7.