Kazimierza Wielka

 

 

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

ul. T. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

tel. (41) 350-23-17

fax. (41) 350-23-13

http://www.powiat.kazimierzaw.pl/