Władze

Rada Nadzorcza:

  • Maria Fidzińska - Dziurzyńska
  • Eugeniusz Fornalski
  • Tomasz Sobieraj

Zarząd:

  • Krzysztof Kobryń  - Prezes Zarządu
  • Marek Gos - Z-ca Prezesa Zarządu