Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii - ROZSTRZYGNIĘTE